Audyt zakładowy porówna zakłady produkujące beton komórkowy

Kto chce wiedzieć, gdzie plasuje jego własna firma, ten za pomocą audytu zakładowego SKM otrzyma szczegółową odpowiedź na to pytanie. Audyt porówna Państwa zakład z podobnymi firmami, wskaże słabe punkty i możliwości poprawy.

Wgląd we własny zakład

Audyt AAC-Benchmark oferuje kompletną ocenę zakładu produkującego beton komórkowy a co za tym idzie interesujący wgląd w  słabe strony i możliwości poprawy funkcjonowania zakładu.

Audyt AAC-Benchmark zapewni Państwu szczegółową ocenę stanu zakładu w porównaniu z podobnymi firmami. Umożliwi intensywne spojrzenie na aktualną sytuację Państwa zakładu i jego konkurencyjność w porównaniu z innymi firmami z tej branży. Dane do analizy porównawczej powstały w wyniku wieloletniej międzynarodowej pracy inżynierów i stanowią fundamentalną bazę dla dalszych etapów optymalizacji Państwa zakładu.

Audyt całego zakładu lub jego części

Audyt może dotyczyć całego zakładu lub poszczególnych kwestii czy działów zakładu.

  • Nasz audyt energetyczny przykłada szczególną wagę do obszaru energetycznego
  •  z naciskiem na parę (minimalizacja zużycia pary i jej ponownego wykorzystanie), (ponowne wykorzystanie kondensatu), recykling odpadów (ponowne wykorzystanie odłamków) oraz oszczędność prądu.
  • Nasz audyt ogólnotechniczny przygląda się uważniej ogólnotechnicznym procesom produkcji takim jak poprawa jakości, analiza kosztów produkcji i czasu, podwyższenie produktywności, analiza przestojów  i „wąskich gardeł“ oraz analiza procesu.
  • Nasz audyt dot. procesu i jakości koncentruje  się na materiałach i jakości produktu końcowego. Przy czym chodzi przede wszystkim o ocenę używanych receptur i odpowiedź na pytanie, jaki potencjał  można osiągnąć poprzez zmianę i poprawę receptur w aspekcie kosztów i jakości produktu końcowego.

Audyt zawiera konkretne propozycje zmian

Wszystkie audyty oferują nie tylko analizę sytuacji w porównaniu z podobnymi zakładami produkujących beton komórkowy lecz skutkują równocześnie katalogiem propozycji konkretnych zmian. Umożliwia to Państwu wnikliwą ocenę, za pomocą jakich inwestycji i środków można zwiększyć wydajność zakładu, poprawić jakość produktów czy osiągnąć oszczędność kosztów.

Audyt zawiera dwudniową wizytę naszych specjalistów. Wizyta ta obejmuje rozmowy z kierownictwem zakładu i jego personelem. Audyt kończy się pisemnym raportem, który naświetla punkty krytyczne i opcje ich poprawy.