Usługi dla zakładów produkujących bloczki wapienno-piaskowe (silikaty)

Także dla zakładów produkujących silikaty oferujemy szereg usług: od engineeringu i budowy nowych komponentów poprzez ocenę i remont starych maszyn aż po dostawy części zamiennych najwyższej jakości.

Maszyny dla Państwa zakładu produkującego bloczki wapienno-piaskowe

Produkcja bloczków wapienno-piaskowych stawia przed procesem produkcji wysokie wymagania. SKM Group projektuje i buduje maszyny i urządzenia spełniające te wymagania, przede wszystkim w zakresie obiegu wózków hartowniczych, autoklawowania i pakowania.

Dla zakładów produkujących  bloczki wapienno-piaskowe  oferujemy szeroką paletę usług. Do tego tworzymy rozwiązania przydatne do produkcji bloczków (małe formaty, kamienie płaskie, bloki), kształtki U i nadproża.

Linia mieszana

  • Budowa nowych urządzeń
  • Retrofit urządzeń już istniejących urządzeń i maszyn
  • Konserwacja i utrzymanie
  • Inspekcje i naprawa
  • Budowa urządzeń sterowniczych

Obieg wózków

  • Suwnice
  • Wózki hartownicze
  • Urządzenia do czyszczenia wózków hartowniczych
  • Wózki  z przekładnią cięgniową i przenośniki bloczków (przeładunek towaru)
  • Retrofit urządzeń już istniejących
  • Konserwacja i utrzymanie
  • Inspekcja i naprawa
  • Budowa urządzeń sterowniczych

Autoklawowanie/kotłownia

  • Kotły parowe
  • Uzdatnianie wody
  • Sterowanie, budową nowych urządzeń ze standarodwymi elementami przemysłoywmi
  • Rurociągi (trasy rurociągów, wyspy zaworowe)
  • Odzyskiwanie ciepła
  • Retrofit urządzeń już istniejących
  • Konserwacja i utrzymanie
  • Inspeckja i naprawa
  • Budowa urządzeń sterowniczych

Linie pakujące

  • Techniki transportu / podawarki/ obsługa palet
  • Budowa nowych linii wraz z maszynami do taśmowania i foliowania
  • Retrofit urządzeń już istniejących
  • Konserwacja i utrzymanie
  • Inspekcje i naprawa
  • Dostawa maszyn do wykonywania nadruków (tekstów lub etykiet)
  • Budowa urządzeń sterowniczych

Opcjonalnie: budowa z wykończeniem

  • Budowa linii tartacznych
  • Retrofit urządzeń już istniejących
  • Konserwacja i utrzymanie
  • Inspekcje i naprawa
  • Części zamienne
  • Konserwacja sterowania CNC
  • Budowa urządzeń sterowniczych

Serwis

  • Porady dla klientów
  • Konserwacja zdalna
  • Management Information System

Zamieńcie swój problem na nasz projekt i zadzwońcie do nas!