Usługi dla zakładów produkujących bloczki wapienno-piaskowe (silikaty)

Także dla zakładów produkujących silikaty oferujemy szereg usług: od engineeringu i budowy nowych komponentów poprzez ocenę i remont starych maszyn aż po dostawy części zamiennych najwyższej jakości.

Maszyny dla Państwa zakładu produkującego bloczki wapienno-piaskowe

Produkcja bloczków wapienno-piaskowych stawia przed procesem produkcji wysokie wymagania. SKM Group projektuje i buduje maszyny i urządzenia spełniające te wymagania, przede wszystkim w zakresie obiegu wózków hartowniczych, autoklawowania i pakowania.

Dla zakładów produkujących  bloczki wapienno-piaskowe  oferujemy szeroką paletę usług. Do tego tworzymy rozwiązania przydatne do produkcji bloczków (małe formaty, kamienie płaskie, bloki), kształtki U i nadproża.

Linia mieszana

 • Budowa nowych urządzeń
 • Retrofit urządzeń już istniejących urządzeń i maszyn
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Inspekcje i naprawa
 • Budowa urządzeń sterowniczych

Obieg wózków

 • Suwnice
 • Wózki hartownicze
 • Urządzenia do czyszczenia wózków hartowniczych
 • Wózki  z przekładnią cięgniową i przenośniki bloczków (przeładunek towaru)
 • Retrofit urządzeń już istniejących
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Inspekcja i naprawa
 • Budowa urządzeń sterowniczych

Autoklawowanie/kotłownia

 • Kotły parowe
 • Uzdatnianie wody
 • Sterowanie, budową nowych urządzeń ze standarodwymi elementami przemysłoywmi
 • Rurociągi (trasy rurociągów, wyspy zaworowe)
 • Odzyskiwanie ciepła
 • Retrofit urządzeń już istniejących
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Inspeckja i naprawa
 • Budowa urządzeń sterowniczych

Linie pakujące

 • Techniki transportu / podawarki/ obsługa palet
 • Budowa nowych linii wraz z maszynami do taśmowania i foliowania
 • Retrofit urządzeń już istniejących
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Inspekcje i naprawa
 • Dostawa maszyn do wykonywania nadruków (tekstów lub etykiet)
 • Budowa urządzeń sterowniczych

Opcjonalnie: budowa z wykończeniem

 • Budowa linii tartacznych
 • Retrofit urządzeń już istniejących
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Inspekcje i naprawa
 • Części zamienne
 • Konserwacja sterowania CNC
 • Budowa urządzeń sterowniczych

Serwis

 • Porady dla klientów
 • Konserwacja zdalna
 • Management Information System

Zamieńcie swój problem na nasz projekt i zadzwońcie do nas!