Szczotkarki

W procesie produkcji betonu komórkowego i bloczków wapienno-piaskowych produkt ma tendencję do zbrylania na dnie hartowniczego bądź na wózku hartowniczym. Do usunięcia tych resztek SKM oferuje swoim klientom idealnych pomocników tzn. urządzenia do czyszczenia dna hartowniczego i szczotkarki do wózków hartowniczych.

Czyszczenie dna hartowniczego i wózków hartowniczych

Urządzenia czyszczące dno hartownicze i szczotkujące wózki hartownicze to w zakładach produkujących beton komórkowy i bloczki wapienno-piaskowe niezawodne urządzenia czyszczące, które przygotowują dno hartownicze bądź wózki hartownicze do przyjęcia następnego zarobu lub półfabrykatów kamiennych. W zależności od budżetu istnieją różne modele urządzeń czyszczących.
Jeden z modeli szczotkarek szczotkarka garnkowa

Dno hartownicze jest częścią formy odlewniczej. Służy do transportu zarobu przez instalację krajalniczą do autoklawów. Po procesie autoklawowania bloczki kamienne są rozładowywane. Zanim dno hartownicze ponownie połączy się z formą odlewniczą należy usunąć zapieczone tam resztki zarobu.

To zadanie należy do maszyny czyszczącej dno hartownicze zwanej również szczotkarką. To ona pięknie oczyści powierzchnię dna hartowniczego.

 

Instalacja filtrująca zapobiega nadmiernemu powstawaniu pyłu.

Szczotkarka SKM jest dostępna z dwóch wariantach: jako szczotkarka walcowa i garnkowa.  Przy czym rodzaj procesu czyszczącego różni się zastosowaniem odmiennych szczotek. Niektórzy klienci preferują szczotkarki walcowe, inni garnkowe. Faktem jest, że obie dbają o doskonałą czystość powierzchni dna hartowniczego oraz obie wyposażone są w instalację odsysającą. Instalacja filtrująca zapobiega nadmiernemu powstawaniu pyłu. Usunięte resztki mogą być poddane recyklingowi, o ile w zakładzie istnieje taka możliwość.

SKM buduje i montuje urządzenia czyszczące dno hartownicze w wytwórniach betonu komórkowego i dopasowuje je na życzenie także pod względem konstrukcyjnym do potrzeb klienta. Także zakładom produkującym bloczki wapienno-piaskowe SKM oferuje odpowiednie maszyny czyszczące wózki hartownicze lub szczotkarki do tych wózków. Za pomocą urządzenia skrobiącego czyszczone są powierzchnie wózków hartowniczych

z resztek kamienia i mogą być ponownie ładowane zgodnie z wymaganą jakością. Możecie Państwo otrzymać od nas także instalację filtrującą, który niezawodnie odessie i będzie magazynować pył.

>> Złóż zapytanie